en     km
en     km

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Share

អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា ជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយ មិនរកប្រាក់ចំណេញ ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណី និង ទំនើប រួមទាំងកម្មវិធីអប់រំតាមសហគមន៍ ដើម្បី​រួម​ចំណែក​លើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រ តួនាទី និងតម្លៃស្រ្តីនៅក្នុងគ្រួសារ សហគមន៍ និង​សង្គមជាតិ ។

អង្គការមណ្ឌល​ព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកចំនួន ១រូប សម្រាប់មុខតំណែង ការីបញ្ជា ម៉ាស៊ីនផ្សាយវិទ្យុ

កាតព្វកិច្ច

ទទួលបន្ទុកចាក់ផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុ និង ផ្សាយតាមហ្វេសប៊ុក បិទបើក​ម៉ាស៊ីនផ្សាយ​ប្រចាំថ្ងៃ អធិប្បាយ កម្មវិធីកំសាន្ត កម្មវិធីអប់រំនានា ឱ្យមានភាពរលូនសមស្រប​តាមទស្ស​ន​វិស័យ បេសកកម្ម និង គុណ តម្លៃ នៃ អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា ។ ផ្តល់យោបល់ ឬ រាយ​ការណ៍​​អំពីគុណភាព និង កម្លាំង​ផ្សាយ​របស់វិទ្យុជូនអ្នក​គ្រប់​គ្រង​វិទ្យុ ដើម្បីធានាការ​ផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី ប្រកប​ដោយគុណភាព និង  វិជ្ជាជីវៈ ។

ភារកិច្ច និង ការទទួលខុសត្រូវ

 • ប្រចាំការ និងចាក់ផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុ
 • បញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយ ទំាងការផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុ និង តាមហ្វេសប៊ុកវិទ្យុស្ត្រី
 • ចូលរួមជ្រើសរើសបទចម្រៀង បទភ្លេង រូបភាព សម្រាប់ចាក់ផ្សាយ
 • កត់ត្រាលើតារាងចាក់ផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ
 • តាមដានការផ្សាយនៅភ្នំពេញ តាមខេត្ត និង រាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង
 • គ្រប់គ្រង និង រក្សាទុកឯកសារជាសំឡេងដែលបានផ្សាយរួចហើយ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • ទាក់ទងជាមួយវិទ្យុជាដៃគូដែលបានផ្សាយនៅវិទ្យុស្ត្រីអេហ្វអឹម ១០៣.៥
 • ត្រៀមសម្ភារៈផ្សេងៗ មុននឹងដំណើរការផ្សាយផ្ទាល់
 • គ្រប់គ្រង ថែទាំ សំអាត ឧបករណ៍ សំភារផ្សេងៗ ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ និង បន្ទប់ថត សំឡេង ។

លក្ខណៈសម្បត្តិ

 • មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ ។
 • មានបទពិសោធន៍ជាការីបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ និង ចេះប្រើប្រាស់បណ្តាញ សង្គម ។
 • ចូលចិត្តធ្វើការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ។
 • មានអត្តចរិកល្អ ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម  ចេះធ្វើការងារជាក្រុម ។
 • ចេះភាសាខ្មែរ និង អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់ និយាយ សរសេរ និង អាន ។
 • ​អាចអានភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ ។
 • មានទឹកចិត្តលើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រ លើកកម្ពស់តួនាទីស្ត្រីក្នុងសង្គម និង យល់ដឹងអំពី បញ្ហាទាក់ទងនឹងស្រ្តី ។

បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍ការងារ និង ប្រវត្តិរូបសង្ខេប មកអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា តាមរយៈអ៊ីមែល [email protected] ឬផ្ញើសារចូលទំព័រហេ្វសប៊ុកផ្លូវការរបស់អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា Women’s Media Centre of Cambodiឬ  វិទ្យុស្ត្រី Women’s Radio  ។

លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង ៖  069 848 013 / 011 780 510

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃពុធ ទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៥​ ល្ងាច ។

**បេក្ខនារីត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព ។

សូមអរគុណ

Share

Image
Image
Image