en     km
en     km
ចំណងជើង
radio-program-no-logo.jpg
គោលនយោបាយសំណង-(កម្មវិធីទី២)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
ការការពារនិងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃការពារសីម៉ាខេត្តមណ្ឌលគីរី -(កម្មវិធីទី៣)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
បច្ចុប្បន្នភាពនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងជំហ៊ានបន្ត​ -(កម្មវិធីទី៤)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
បច្ចុប្បន្នភាពនៃកាដកហូតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច-(កម្មវិធីទី៥)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
បច្ចុប្បន្នភាពនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរេដបូកកម្ពុជា-(កម្មវីធីទី៦)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចភ្នង នៅភូមិចក់ចារនៅខេត្តមណ្ឌលគីរី-(កម្មវិធីទី៧)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
ការដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់ចំពោះការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គីសនីសេសាន្តក្រោម២-(កម្មវិធីទី៨)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
បច្ចប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពព្រែឡង់-(កម្មវិធីទី៩)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
អភិបាលកិច្ចដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិ-(កម្មវិធីទី១១)​២០១៥
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
សារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងទំនប់វារីអគ្គីសនី-(កម្មវិធីទី១២) ២០១៥
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
សហគមន៏និងផលប៉ះពាល់នៃគំរោងអភិវឌ្ឍន៏ទំនប់វារីអគ្គីសនីសេសានក្រោមពីរ-(កម្មវិធីទី១) ២០១៦
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
សហគមន៍និងផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទំនប់សេសានក្រោមពីរ
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
ការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចកួយ
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
កម្មវិធីទី៣ ៖ ស្ថានភាពសហគមន៍ព្រៃឈើ ការវិវត្ត បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
កម្មវិធីទី៤ . ស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
កម្មវិធីទី៥. យន្តការ និងទិដ្ឋភាពច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា (២០១៦)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
កម្មវិធីទី៦. ការព្រួយបារម្ភរបស់សហគមន៍នេសាទលើការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុង (២០១៦)
April 27, 2023
radio-program-no-logo.jpg
កម្មវិធីទី៧. ស្ថានភាពសហគមន៍ព្រៃឡង់ ការវិវត្ត បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ (២០១៦)
April 27, 2023