en     km
en     km
ចំណងជើង
children-labour-final.jpg-1
ទិន្នន័យពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៥)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ផលប៉ះពាល់នៃពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី៦)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៧)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការលុបបំបាត់ពលកម្ម្កុកុមារបំរើតាមផ្ទះ-(កម្ម្វវិធីទី៨)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទ-(កម្មវិធីទី៩)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
កម្មវិធីលើកកំពស់ជីវភាពពលរដ្ឋសហគមន៍នៃគំរោងអេចសែល-(កម្មវិធីទី១០)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ពលកម្មកុមារក្នុងចំការដំឡូងមី-(កម្មវិធីទី១១)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យកសិកម្ម-(កម្មវិធីទី១២)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១៣)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
កម្មវិធីអប់រំរបស់គំរោងអេចសែលដើម្បីលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី១៤)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
គ្មានពលកម្មកុមារ ផ្តល់ការអប់រំដែលមានគុណភាព-(កម្មវិធីទី១៥)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មនៅខេត្តសៀមរាប-(កម្មវិធីទី១៦)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅខេត្តបាត់ដំបង-(កម្មវិធីទី១៧)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មនៅខេត្តពោធិ៍សាត់-(កម្មវិធីទី១៨)
August 14, 2017