en     km
en     km
ចំណងជើង
children-labour-final.jpg-1
ទិន្នន័យពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៥)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ផលប៉ះពាល់នៃពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី៦)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៧)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការលុបបំបាត់ពលកម្ម្កុកុមារបំរើតាមផ្ទះ-(កម្ម្វវិធីទី៨)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទ-(កម្មវិធីទី៩)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
កម្មវិធីលើកកំពស់ជីវភាពពលរដ្ឋសហគមន៍នៃគំរោងអេចសែល-(កម្មវិធីទី១០)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ពលកម្មកុមារក្នុងចំការដំឡូងមី-(កម្មវិធីទី១១)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យកសិកម្ម-(កម្មវិធីទី១២)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី១៣)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
កម្មវិធីអប់រំរបស់គំរោងអេចសែលដើម្បីលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី១៤)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
គ្មានពលកម្មកុមារ ផ្តល់ការអប់រំដែលមានគុណភាព-(កម្មវិធីទី១៥)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មនៅខេត្តសៀមរាប-(កម្មវិធីទី១៦)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅខេត្តបាត់ដំបង-(កម្មវិធីទី១៧)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មនៅខេត្តពោធិ៍សាត់-(កម្មវិធីទី១៨)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅរាជធានីភ្នំពេញ-(កម្មវិធីទី១៩)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ជីវិតកុមារីនៅជនបទ-(កម្មវិធីទី២០)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ជីវិតកុមារនេសាទ-(កម្មវិធីទី២១)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់-(កម្មវិធីទី២២)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
សហគមន៍និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី២៣)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី២៤)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
កុមារតាមដងផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញ-(កម្មវិធីទីII-1) 2015
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
រួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី​II-2) 2015
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
កុមារលក់ដូរពេលយប់-(កម្មវិធីទីII-3) 2015
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
កុមារលក់ដូរតាមផ្លូវ និងតាមហាងអាហារ-(កម្មវិធីទីII-៤)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កុមារធ្វើការលើគំនរសំរាម-(កម្មវិធីទីII-៥)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កុមារលាងឡានម៉ូតូ-(កម្មវិធីទីII-៦)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
ជីវិតកុមារបំរើតាមផ្ទះ-(កម្មវិធីទីII-៧)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កុមារបំរើសេវាកំសាន្តសប្បាយ-(កម្មវិធីទីII-៨)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កាប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យជលផល-(កម្មវិធីទីII-៩-១)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កាប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យជលផល-(កម្មវិធីទីII-៩-២)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
វេទិការសំណួរចម្លើយ-(កម្មវិធីទីII-១០)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
ឧបសគ្គរបស់កុមារក្នុងការទទួលបានសេវាអប់រំ-(កម្មវិធីទីII-១១)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
សហគមន៍និងការតាមដានពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទីII-១២)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
ឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងចំពោះកុមារ-(កម្មវិធីទីII-១៣)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
រួមគ្នាបំបាត់ពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទីII-១៤)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
គោលនយោបាយនិងកម្មវិធីការពារកុមារ-(កម្មវិធីទីII-១៥)២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
ជោគជ័យនិងការប្រឈមនៃកម្មវិធីលើកកម្ពស់ជីវភាពនៃគម្រោងអ៊ីចស៊ែល (កម្មវិធីទីII-១៦) ២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
ប្រធានបទ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្នុងចម្ការដំឡូងមី (កម្មវិធីទីII-១៧) ២០១៦
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កុមារអូសរទេះ និងលីសែង (ប្រធានបទទី ១៨)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
ជោគជ័យនិងការអនុវត្តមេរៀនគម្រោង Excel (ប្រធានបទទី១៩)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
វេទិការសំណួរចម្លើយ-(ប្រធានបទទី ២០)
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កម្មវិធីទី១៨. កុមារអូសរទេស
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កម្មវិធីទី២០. វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ
August 14, 2017
children-labour-final.jpg
កម្មវិធីទី១៩. ជោគជ័យនិងមេរៀននៃការអនុវត្តគម្រោងWXCEL
August 14, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការលុបបំបាត់ទំរង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារ (កម្មវិធីទី១)
August 11, 2017
children-labour-final.jpg-1
ការងារកុមារ និងពលកម្មកុមារ (កម្មវិធីទី២)
August 11, 2017
children-labour-final.jpg-1
ស្ថានភាពពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា-(កម្មវិធីទី៣)
August 11, 2017
children-labour-final.jpg-1
លប់បំបាត់ការកេងប្រវញ័្ចពលកម្មកុមារ-(កម្មវិធីទី៤)
August 11, 2017