en     km
en     km
ចំណងជើង
ការចូលរួមកសាងផែនការនិងតាមដានការចំណាយថវិការដ្ឋធ្លាក់ចុះក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩
October 28, 2021
ក្រសួង​ដែនដី​៖​ ការ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លី​សម្រេច​លទ្ធផល​បាន​ជាង​ ៤,៦​ លាន​ប័ណ្ណ​
July 19, 2016