en     km
en     km

គាំទ្រស្ត្រីក្នុងតួនាទីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Share

ការគាំទ្រស្រ្តីឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចិត្តស្រ្តីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន គឺជាការជំរុញឲ្យស្រ្តីចូលរួមបង្ហាញពីកង្វល់ សេចក្តីត្រូវការ ក្តីបារម្ភ និង ការចង់បានរបស់ស្រ្តី ចំពោះដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិឃុំរបស់ពួកគេ។

Share

ព័ត៌មានទាក់ទង

Image