en     km
en     km

លោក ផាប្លូ កាង ភារធារីប្រចាំស្ថានទូតអូស្ត្រាលីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅគ្លីនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបង

Share

ខេត្តបាត់ដំបង ៖ កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ លោក​ ផាប្លូ កាង ភារធារីប្រចាំស្ថានទូតអូស្ត្រាលី បានអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅគ្លីនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី និង អង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជា (MSIC) ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជ ព្រមទាំងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅកម្ពុជា។

ជំនួបជជែកពិភាក្សារវាងក្រុមការងារភារធារីប្រចាំស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងគ្លីនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបង។រូបភាពពីអង្គការម៉ារីស្តូប។

កន្លងមកនេះ ក្រោយទទួលបានមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី គ្លីនិកម៉ារីស្តូបសាខាបាត់ដំបងចូលរួមជួយដល់សហគមន៍ដោយផ្តល់នូវសេវាសុខភាពបន្តពូជ និងមធ្យោបាយពន្យារកំណើតប្រកបដោយសមភាព គុណភាពនិងតម្លៃសមរម្យ។

គម្រោងទាំងនេះមិនត្រឹមតែធានានូវនិរន្តរភាពគ្លីនិកប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងគាំទ្រដល់ស្រ្តីក្នុងការជ្រើសរើសអនាគតតាមរយៈការពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់សេវាសុខភាពផងដែរ ពិសេសទំនើបកម្មបរិក្ខារនិងបទពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ព្រមទាំងការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកក្នុងការផ្តល់សេវាជូនពលរដ្ឋ។

លោក​ ផាប្លូ កាង (បង់កក្រមាពណ៍ខៀវ)ភារធារីប្រចាំស្ថានទូតអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលឧបករណ៍និងដំណើរការនៃការផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកសុខភាពរបស់គ្លីនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបង។រូបភាពពីអង្គការម៉ារីស្តូប។

គំនិតផ្តួចផ្តើមគួរជាទីកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងភាពជាដៃគូនេះ គឺការពង្រីកសេវាថែទាំវេជ្ជាសាស្រ្តពីចម្ងាយ។ ត្រង់ចំណុចនេះ អង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជាកំពុងខិតខំដករបាំង​​ ដែលជាឧបសគ្គរារាំងការមកទទួលសេវាថែទាំសុខភាព ដោយផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិកមណ្ឌលព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការផ្តល់ការប្រឹក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជ ការរំលូតដោយប្រើឱសថ និងមធ្យោបាយពន្យារកំណើតរយៈពេលខ្លី។ ការពង្រីកសេវាថែទាំវេជ្ជសាស្រ្តពីចម្ងាយ​គឺដើម្បីធានាថា ស្ត្រីនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏អាចទទួលបានការថែទាំសុខភាព និងការគាំទ្រដែលពួកគាត់ត្រូវការបានផងដែរ។

លោក​ ផាប្លូ កាង ភារធារីប្រចាំស្ថានទូតអូស្ត្រាលីពិនិត្យមើលឧបករណ៍និងដំណើរការនៃការផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកសុខភាពរបស់គ្លីនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបង។រូបភាពពីអង្គការម៉ារីស្តូប។

លោក ផាប្លូ កាង ភារធារីប្រចាំស្ថានទូតអូស្ត្រាលី បានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរថា៖ “សុខភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពបន្តពូជដែលមានគុណភាព មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ស្ត្រី។ លោកថាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ជម្រើស និងការសម្រេចចិត្តចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត់ រួមទាំងពេលវេលាសមស្របដើម្បីពិចារណាក្នុងការមានកូនតាមប្រាថ្នា”

សកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក​ ផាប្លូ កាង ភារធារីប្រចាំស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅគ្លីនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបង។រូបភាពពីអង្គការម៉ារីស្តូប។

ដោយសម្របខ្លួនទៅតាមទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែងនៃតម្រូវការសេវាថែទាំសុខភាព បណ្តាញគ្លីនិករបស់អង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជា បានពង្រីកការផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ រក្សាការសម្ងាត់ និងមិនមានការវិនិច្ឆ័យឬរើសអើងសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់វ័យ។ សេវាទាំងនោះរួមមាន៖មធ្យោបាយពន្យារកំណើត រំលូតដោយសុវត្ថិភាព ការប្រឹក្សាអំពីបញ្ហារដូវ ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺមហារីកប្រដាប់បន្តពូជស្រ្តី-បុរស ការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺកាមរោគ ការប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍ ការថែទាំផ្ទៃពោះមុនពេលសម្រាល ការគាំទ្រក្រោយពេលអស់រដូវ និងការថែទាំបឋមសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាយេនឌ័រ។

ក្រុមការងារភារធារីប្រចាំស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងគ្លីនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបង។រូបភាពពីអង្គការម៉ារីស្តូប។

សម្រាប់ជំនួយក្នុងការប្រឹក្សានិងការមកទទួលសេវាសុខភាពផ្លូវភេទ​ សុខភាពបន្តពូជ សូមទាក់ទងមកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជាតាមរបស់ទំព័រហ្វេសប៊ុក Marie Stopes Cambodia ឬហៅទូរស័ព្ទមកលេខ012 999 002 និង 098 999 102 ឬអាចទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធតេឡេក្រាមតាមរយៈលេខ093 24 08 23។

Share

ព័ត៌មានទាក់ទង

Image