លេខ ចំណងជើង Post Date បានស្ដាប់ ទាញយក
1 បទយកការណ៍ស្ដីពី លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់អាណ្ណត្ដិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ 130
2 កម្មវិធីទី១៨. លទ្ធផលបឋម (២០១៧) 83
3 ស្ពត “គាំទ្រស្រ្ដីអ្នកដឹកនាំ” 38
4 ស្ពត ” យើងត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោត! “ 24
5 កម្មវិធីទី១៧.កិច្ចពិភាក្សាតុមូល “ស្រ្ដី និងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត” (២០១៧) 17
6 កម្មវិធីទី១៦.បេក្ខភាពនារី (២០១៧) 25
7 កម្មវិធីទី១៥.ភាពអំណត់ (២០១៧) 29
8 ស្ពត 1285 67
9 កម្មវិធីទី១៤.ស្រ្ដី និងនយោបាយ (២០១៧) 40
10 បទយកការណ៍ស្ដីពី វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្រ្ដីបេក្ខជនគណបក្សនយោបាយ និងប្រសិទ្ធិនៃការឃោសនាបោះឆ្នោត (២០១៧) 67
11 កម្មវិធីទី១៣.បង្កើនសមត្ថភាពបេក្ខនារី (២០១៧) 32
12 កម្មវិធីទី១២.កិច្ចពិភាក្សាតុមូល(យុវជន និងការបោះឆ្នោត) ២០១៧ 52
13 កម្រងជីវិតពិត. អ្នកស្រីខែម សុឃីម​(២០១៧) 69
14 កម្មវិធីទី១១.សមត្ថភាពស្រ្ដី (២០១៧) 45
15 កម្មវិធីទី១០.កិច្ចពិភាក្សាតុមូល (តំណាងស្រ្ដីនៅមូលដ្ឋាន) 80
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 0 បានស្តាប់: operazionibinarie 80
16 កម្មវិធីទី៩.​ ស្រ្ដីនៅមូលដ្ឋាន (២០១៧) 65
17 កម្មវិធីទី៨.ព័ត៌មានបោះឆ្នោត (២០១៧) 79
18 ហេតុអ្វីត្រូវពិនិត្យឈ្មោះ? (កម្មវិធីទី៧) ឆ្នាំ២០១៧ 75
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 0 បានស្តាប់: 75
19 យុវជនចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត​(កម្មវិធីទី៦) ឆ្នាំ២០១៦ 74
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 0 បានស្តាប់: 74
20 ទៅពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះ (កម្មវិធីទី៥) ឆ្នាំ២០១៦ 87
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 0 បានស្តាប់: 87
21 ប្តឹងតវ៉ានឹងការបដិសេធសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (កម្មវិធីទី ៤) ឆ្នាំ ២០១៦ 99
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 2 បានស្តាប់: 99
22 ខ្ញុំមានសិទ្ធិ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (កម្មវិធីទី ៣ ) ឆ្នាំ ២០១៦ 139
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 3 បានស្តាប់: 139
23 កម្មវិធីទី២. ចំណាកស្រុកនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត (២០១៦) 83
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 3 បានស្តាប់: 83
24 ល្ខោនវិទ្យុខ្នាតខ្លី រឿង ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីអ្វី? កម្មវិធី ម្ចាស់ឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៦ 180
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 3 បានស្តាប់: 180
25 កម្មវិធីទី១. ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ​ (២០១៦) 116
 • ទាញយក:
  បានទាញយក: 2 បានស្តាប់: 116